Portræt

Christina Mikkelsen

Karriereafklaring

Area Sales Manager

Mål

 • Karriereafklaring og finde ind til arbejdsglæden igen

Metode

 • Personlige og telefoniske coachingmøder
 • Hjemmeopgaver
 • Personlig bevidsthedscoaching
 • Rådgivning, sparring, coaching
 • Ideudvikling på fremadrettet proces.

Forløb

 • 3 personlige møder med løs bagkant
 • 3 aftalte telefonopfølgninger med løs bagkant
 • Ubegrænset mailopfølgninger hele perioden
 • Diverse sms/mindre telefonopfølgninger hele perioden.

Resultater

 • Karriereafklaret
 • Gennemarbejdet CV og præsentationsmateriale
 • Indsigt i hvordan målrette jobsøgningen
 • Opsigelse af gammelt job på den gode måde
 • Nyt job som Area Sales Manager
 • Klar selvindsigt
 • Personligt lederskab
 • Fuld bevidsthed om det personlige ejerskab og ansvar.
 • Arbejdsglæde

4 spørgsmål til Christina om samarbejdet

1. Hvad var det der gjorde, at du havde brug for en coach?

Efter 5 år i samme virksomhed, blev jeg headhuntet til en anden afdeling internt i virksomheden. Nye kolleger, nye udfordringer, men kun mindre ændringer i ledelsen. Jeg var både glad og stolt og så meget frem til de nye udfordringer.

 Desværre blev det ikke et godt skifte for mig. Jeg oplevede en markant anderledes virksomhedskultur og havde svært ved at stå på mål for de beslutninger, der blev truffet. Ret hurtigt vendte glæden og stoltheden til frustration; og arbejdsglæde og energi blev en mangelvare.

 Jeg fandt ret hurtigt ud af, at skiftet ikke havde været det rigtige for mig, og at jeg skulle noget andet. Mit problem var, at jeg ikke anede hvad jeg skulle - eller hvordan jeg fandt ud af det. Jeg havde ikke søgt et job i flere år og var i det hele taget ret langt fra en afklaring af, hvad jeg kunne tænke mig. Samtidigt brugte jeg al min energi i det job, som jeg ikke ønskede at være i længere. Det var i det hele taget en temmelig frustrerende periode, der ikke kunne fortsætte, så jeg var nødt til at gøre "noget"

2. Hvad gjorde du da med baggrund i din daværende situation? 

Jeg har for en del år siden gjort brug af en coach til at hjælpe med afklaring eller konkrete udfordringer. Det er min erfaring, at den rette coach er en fantastisk hjælp til at få sorteret al støj fra, så jeg kan fokusere på det, der er vigtigt, og dermed skabe en ønsket forandring.

I en ferie drøftede jeg mulighederne med min mand, der anbefalede mig at kontakte Gitte Houmand. Via Gittes hjemmeside bookede jeg hende til et afklaringsmøde, hvor vi drøftede, hvad jeg ønskede hjælp til. Herefter aftalte vi de overordnede rammer for forløbet

 3. Hvordan foregik det hos coachen? 

Vi aftalte et forløb med 3 fysiske møder og 3 opfølgende telefonmøder med 14 dages interval. Det første møde var uden forberedelse, hvor vi gik i dybden i forhold til hvad udfordringen bestod i, og så var vi ligesom i gang!

Fra gang til gang aftalte vi konkrete opgaver, som jeg skulle arbejde med til næste møde. Dette sikrede, at tingene flyttede sig og at der kom handling bag ordene. 

Opgavernes karakter var meget forskellige og spændte fra meget konkrete opgaver med at få udarbejdet et godt CV / præsentationsmateriale til mere mentale opgaver eksempelvis at udfordre faste overbevisninger og tage det fulde ejerskab for egen udvikling, få konkretiseret hvad der giver energi m.v.

Under hele forløbet har Gitte været eminent til at bidrage med gode værktøjer og inspiration, så jeg i høj grad har følt mig coachet - også mellem møderne.

4. Hvad resulterede forløbet i? 

Konkret resulterede forløbet hos Gitte Houmand i, at jeg sagde mit gamle job op, var arbejdssøgende i en periode, hvor jeg fik mødt mange spændende mennesker og testet værdien af mine kompetencer; og nu er startet i nyt job i en virksomhed, som bedre matcher mine værdier. Hele forløbet har været en gave og på intet tidspunkt, har jeg fortrudt min investering - tværtimod!

Men måske vigtigere endnu, så har forløbet hos Gitte Houmand givet mig en mere klar selvindsigt, som jeg har med mig fremover samt en markant anderledes ansvarstagen over for mig selv. Mange af de værktøjer, som Gitte har stillet til rådighed igennem forløbet bruger jeg nu i andre henseender som guidance og inspiration i forhold til andre udfordringer - store som små.

For mig er Gitte Houmand den rette coach, der kan hjælpe med at flytte bjerge på rekordtid, og som fortsat hjælper mig til at være den bedste udgave af mig! 

Christina Mikkelsen
Area Sales Manager