Image 6487327

Sabine Berg Olesen - "once you know, you can never go back"

 

Mål

Der var som sådan ikke et resultatorienteret eller målbart aspekt for mit commitment til coachingforløbet hos Gitte. Derimod var der fra min side et stort ønske om at blive en bedre udgave af mig selv og dermed, i dialog med en professionel, få redskaber til bedre at kunne forstå mig selv, lytte til mig selv og kunne (re)agere med udgangspunkt i mig. 

Metode

 • Redskabet "historiecoaching"
 • Dybe filosofiske samtaler
 • Coaching på overbevisninger og tillært historie
 • Omskrivning af egen historie
 • Ubegrænset støtte og rådgivning når mine "hverdagskriser" opstod
 • Reflektions- og bevidsthedsarbejde tilpasset udfordringer og problematikker fra mit liv
 • Relevante og højaktuelle dialoger baseret på min fortid, nutid og fremtid     

Forløb

 • 3 måneder intenst og målrettet coachingforløb
 • 6 personlige møder "uden bagkant"
 • Skriftlige og mentale hjemmeopgaver
 • E-mailkorrespondancer 
 • Telefonsupport

Resultater

 • Forandret og sundere mindset
 • Kommet helt hjem i mig selv
 • Kendskab til mig og det sted i mig, hvor alle svar findes
 • Bevidsthed over egne tanker, følelser & handlinger
 • Glad, fri og i fuld ejerskab med mig selv

Spørgsmål til dig om forløbet

Hvorfor havde du brug for en coach? - Hvorfor ønskede du et coachingforløb?

Forinden coachingforløbet hos Gitte oplevede jeg at mine broer brændte. Vrede og sorg var i en fusioneret og risikofyldt cocktail blevet mit navigationskompas gennem livets mange præmisser. Oftere og oftere blev cocktailen mit eneste perspektiv på livet og det fik meget omkring mig til at brænde. Jeg evnede ikke længere at opretholde den facade, som så mange gange før havde været min egen undsætning i livet og dén erkendelse kastede mig på mange måder i armene på Gitte.

Havde du stress?

Hvis spørgsmålet om stress er et spørgsmål om hvorvidt belastningstilstanden fra ydre eller indre krav overgik mine personlige ressourcer. så er svaret ja. Der var klart ubalance mellem krav og ressourcer i mit liv.

Hvad handlede dine personlige samt karrieremæssige udviklingsmål om?

At gentænke og restarte mig selv. At pille alle mine tillærte lag af. At betræde en sti som på ny kunne vise vejen til; hvem jeg er. Forinden forløbet hos Gitte mærkede jeg et personligt potentiale uden stemme. Der var noget i mig som ønskede at komme til overfladen og dét gav mig lysten til at gå på opdagelse i mig selv. Det var vigtigt for mig at potentialet i mig ikke ville visne bort og derfor blev det vigtigt for mig at finde netop dét som skulle frisætte potentialet.

Hvad gjorde du med baggrund i din daværende situation? 

Min mand var gennem sit erhvervsnetværk blevet anbefalet et forløb hos Gitte. Jeg havde gennem en periode observeret hvordan forløbet fik ham til at blomstre, udvikle sig og finde nye sider af sig selv. Under samme periode brændte mine broer. Kontrasten mellem hans og min verden gjorde det indlysende for mig, at jeg måtte søge samme sted hen.

Hvordan foregik det hos Gitte og hvordan forberedte du dig?

Gitte guidede og ledte mig gennem hele forløbet. Hun satte rammerne fra første sekund og skabte konstant en transparent proces, som gjorde det muligt for mig at slappe af og lade mig føre. Allerede under første telefonsamtale fik jeg oplevelsen af at være connected til et menneske som med indlevelse, passion og kærlighed til sit arbejde tog mig og mine udfordringer alvorlige. Gitte er autentisk og professionel, og dét mærkede jeg i alt kontakt jeg havde med hende, hvad end det var telefonisk, pr mail eller real life.

 

 

Hvordan arbejdede du med dig selv mellem møderne?

Netop her spiller overskriften en afgørende rolle; "once you know, you can never go back". Det selvudviklende arbejde, som netop gør sig gældende mellem møderne, kom let til mig. Gittes mange fantastiske citater, metaforer og budskaber florerede i mine tanker som en træner ville gøre det under en bootcamp. Hver gang jeg i livet stødte på diverse udfordringer, var Gittes ord der med det samme til at bevidstgøre og aktivere "processen". Jeg oplevede at Gittes coaching blev mantra for mine tanker, følelser og min adfærd, og at den påvirkning hun havde på mig, blev en kendsgerning om at den fantastiske viden hun havde indviet mig i, aldrig kunne forsvinde igen. Sætninger og bestemte ord fra Gittes coaching sidder i mit system og de fremkalder bestemte virkninger, som hjælper mig til at håndtere udfordringer og problematikker på en måde som aldrig før har været en mulighed. Kort fortalt arbejder jeg med mig selv via Gittes indre stemmeføring i mig. 

 Hvad resulterede coachingforløbet i? - Hvad har du fået ud af det?

Jeg oplever at være en bedre udgave af mig selv - intet mindre.! Under og efter forløbet har jeg stiftet bekendtskab med nogle energier i mit system, som jeg ikke før hverken har (be)mærket, kendt til eller været bevidst om. Målet var på mange måder at betræde nye stier og på et grundlæggende og essentielt niveau genfinde mig selv, og netop dét oplever jeg i allerhøjeste grad at have fået afgørende værktøjer til.

Inden forløbet var mit mindset ofte påvirket af vrede, irritation, (for)domme, bebrejdelser og uretfærdighed og det gav mig oplevelsen af at jeg mistede mig selv. Jeg var i konstant venteposition og med en forventning om, at ydre betingelser var årsagen til min modløshed. Jeg så ingen løsninger.

I dag har jeg, og kun jeg, kontrollen! I dag sætter jeg aktivt rammen om mindsettet i mit liv og netop dét personlige lederskab har Gitte givet mig redskaberne til at håndtere. Hvad jeg før troede var et statisk og permanent mindset, oplever jeg i dag som dynamisk og fuldkommen formbar. At jeg minut for minut beslutter mig for, hvilken reaktion jeg ønsker at tildele hændelser i mit liv, giver mig oplevelsen af at eje mig selv. Det frigiver kærlighed, overbærenhed, glæde og frihed inde i mig og dét motiverer mig til at præstere mere og mere og mere. Jeg kan ikke købe frihed for penge, så den opdagelse det har været for mig at erfare, at friheden findes lige dér, inde i mig selv, er frisættende i sig selv. 

"Once you know, you can never go back". De ord kom i en dialog med Gitte i begyndelsen af forløbet og det har indprentet sig som et mantra i mig. Jeg har dedikeret mig 100% til de processer jeg har gennemgået og den viden jeg tager med mig opleves som så stærk en kraft, at det på nuværende tidspunkt synes usandsynligt at mit gamle mindset nogensinde vil få overtaget mit system igen. Bevidstheden om hvilke faldgruber der, i mit liv, kan spænde ben for den udviklingsrejse jeg har været på, er min strategi til at opretholde mig, som jeg bedst kan lide mig. 

I et pragmatisk perspektiv har jeg helt konkret tvunget mig selv til, at håndtere mine reaktioner og dermed tage styringen. Som mennesker rammes vi hvert sekund af hændelser. Hændelser som altid forudsætter en reaktion fra os. Tænk over det. kan du nogensinde ikke reagerer på ting omkring dig? Jeg kan ikke. Men måden jeg reagerer på behøver ikke være tilfældigt, det forstår jeg nu. Og med tilfældigt mener jeg ubevidst og altså ud fra den følelse hændelserne ufiltreret giver mig. Gitte har hjulpet mig til at bevidstgøre mit reaktionsmønster og givet mig redskaberne til at forblive tro mod kernen i mig selv. I den forbindelse har jeg lært at give slip på de impulser som før i tiden antændte brænde under mine broer.

Den største og vigtigste beslutning jeg har truffet siden begyndelsen af mit coachingforløb er beslutningen om at bevare mig selv. Jeg bevarer bedst mig selv når jeg udviser kærlighed, respekt og barmhjertighed til mig og ingen andre, før mig. I dag prioriterer jeg at lytte til mig og fylde mig selv med livets gaver. De gaver som giver mig oplevelsen af at være powerful, fantastisk og strålende. Jeg har måtte erkende at jeg intet er værd for andre, hvis jeg ikke er noget værd for mig selv og fra det sekund dét gik op for mig har livet behandlet mig dejligt!

Før i tiden var der ingen styrmand bag roret til mine tanker, og de florerede frit og uden kommandoer. I dag er jeg styrmand, og jeg er fuldstændig tryg ved at udstikke kommandoer til besætningen, pege nålen mod ønsket navigationsmål og tage roret. 

Hvilke overvejelser havde du, før du købte forløbet, og hvad var afgørende for dig?

Inden forløbet var jeg bekymret for om jeg overhovedet ville få noget for pengene. Som det er med personligt udviklingsarbejde, er der bare ingen garantier for, at man flytter noget eller går derfra med det "udbytte" man kom der for i første omgang. Det var et økonomisk sats, som jeg prioriterede udelukkende fordi jeg havde set og hørt om andres succes med forløbet sammen med Gitte.

Hvorfor vil du anbefale et lignende forløb til dem, du kender?

Fordi det for mig har været skelsættende og livsforbedrende i en grad, som ikke kan beskrives fyldestgørende. Jeg er mig selv dybt taknemmelig for at jeg prioriterede forløbet lige præcis nu, hvor mit liv er på sit højeste og der hvor jeg har allermest brug for at være energisk. I dag betragter jeg mig selv som et menneske med stort overskud og kærlighed til det jeg elsker. Jeg er f.ing nice, hvis jeg selv skal sige det, og jeg owner mig. Det har jeg aldrig gjort før i tiden, og hvor er jeg bare privilegeret, at jeg nu ved hvad der skal til for at blive den bedste udgave af mig! 

Gitte skal ikke forklares, beskrives eller genfortælles. hun skal opleves! Gitte, tak for dig!

Sabine Berg Olesen
Mor til tre 
Landmandshustru