A3A8706W TILHJEMMESIDE

Stresscoaching i Vejle & omegn

Stress - et sundhedstegn på ubalance

Stress er kroppens sprog til os om, at vi ikke behandler den hensigtsmæssigt i forhold til os selv og vores kerneværdier, vores evner og vores kapacitet lige nu. Privat som i karrieren. Derfor skal vi være taknemmelige, når kroppen 'taler' til os. Kunsten er at lytte til kroppens sprog, forstå det og handle på det i tide.

Stress kommer ikke kun fra arbejdet. Stress handler om selvindsigt og evnen til at sige til og fra i rette tid uden at føle sig svag og mindreværd i forhold til sig selv og ens omgivelser. Stress er både et personligt ansvar og virksomhedens ansvar. Stresscoaching handler om det personlige ansvar. Hvordan du som den stressede får genskabt balancen og arbejdsglæden. 

Pres og krav fra mange forskellige sider
 • Virksomhedens krise i forhold til omverdenen
 • Forandringer og nye opgaver med manglende indsigt og kort tid
 • Varsel/rygter om nedskæringer og deraf følgende bekymringer om jobsikkerhed
 • Fyringer og farvel til gamle kollegaer
 • Outplacement og afvikling
 • Omrokeringer og konstante nye procedurer, opgaver og ansvarsområder
 • Krav, der ikke matcher evner og kapacitet
 • Ysynlig og utydelig ledelse
 • Usikkerhed og frustration
Negativ konsekvens af forandringer kan være stress hos medarbejderen 
 • Sygefravær og manglende koncentration
 • Irritation og negativ adfærd
 • Manglende overholdelse af deadlines
 • Manglende overskud, arbejdsglæde og engagement 
Stresscoaching arbejder hen imod at
 • Genskabe overskud, energi, lyst, balance og arbejdsglæde
 • Skabe indsigt i egne stresskilder
 • Beskrive egne stresssymptomer
 • Motivere ændringer og justeringer
 • Anvende og arbejde med relevante og professionelle værktøjer og handleplaner
 • Blive stresscoachet i den aktuelle tilstand og situation
 • Blive konfronteret med konsekvenserne af ikke at gøre noget

Stresscoaching har som mål at

 • Give dig værktøjer og masser af selvindsigt og selvforståelse
 • Hjælpe dig med at udforme nye, støttende strategier og metoder
 • Gøre dig flyveklar, så du mestrer livet og dets udfordringer
 • Hjælpe dig til at tage dig af dig selv, så du kan tage dig af dine kære og dit arbejde

Når du har været igennem et stresscoachingforløb, er du ikke den samme, som da du kom.

Du vil kunne mærke og føle dig selv på en ny og mere tydelig måde, være mere rolig og mærke indre balance. Du vil have det godt med at træffe beslutninger, som giver dig mening, have tillid til dig selv og din kunnen, sætte realistiske mål og nå dem. 

Gaven EFTER et stressforløb

 • Større selvindsigt
 • Større selvværd og selvtillid
 • Arbejds- og generel livsglæde
 • Bedre til at sige fra og uddelegere, både på arbejdet og i privatlivet
 • Bedre til at sætte ord på og fremme egne behov på den gode måde
 • Forstår vigtigheden af at mærke sin krop og dens signaler 
 • Redskaber til stresshåndtering
 • Bedre forståelse af andre menneskers forskellige måder at reagere på