A3A8706W TILHJEMMESIDE

Symptomer

Stressens sprog

Vi er alle forskellige og reagerer forskelligt på forskellige udfordringer. Med denne sætning ønsker jeg at henføre bevidstheden om, at stress er personligt og at der ikke er 2 mennesker, der reagerer på stress på fuldstændig samme måde. 

At forstå symptomerne på stress kræver at du lytter til dig selv. Og generel er opmærksom på ændringer i din normale balance tilstand. 

Fysiske symptomer på stress signaler

 • Hjertebanken
 • Allergi og hudirritationer
 • Hyppige infektioner
 • Mavesmerter
 • Indre uro
 • Ledsmerter
 • Hovedpine
 • Svedeture

Psykiske symptomer på stress signaler

 • Ulyst
 • Træthed og ugidelighed 
 • Hukommelsestab
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat humør 

Adfærdsmæssige symptomer på stress signaler

 • Øget sygefravær
 • Aggresivitet
 • Dalende generel engagement
 • Søvnløshed
 • Øget brug af stimulanser f.eks. kaffe, cigaretter, alkohol